Informations sur la société

FISA 74, S.A.
Calle Bruc, 44
08008 BARCELONA 

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Barcelone
C.I.F. : A-08002941 

IBAN : ES61 2100 3054 6022 0049 6322
SWIFT : CAIXESBBXXX

Tlf. +34 93215 83 85 / +34 93215 75 93
Fax +34 93505 20 45
Email : info@fisarentals.com

Membre de APARTUR (Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona)