Corporate information

FISA74, S.A.
Calle Bruc, 44
08008 BARCELONA - SPAIN

C.I.F. A-08002941 

Ph. +34 93215 83 85 / +34 93215 75 93
Fax +34 93505 20 45
Email: info@fisarentals.com

Member of APARTUR (Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona)